Poniedziałek 13.03

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Brainologia Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Otrzymaj bezpłatny audyt

Popularyzujemy naukową i sprawdzoną wiedzę o działaniu mózgu w sferze biznesowej oraz osobistej

info@brainologia.pl

+48 721 26 26 26

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

CHCĘ OGLĄDAĆ TERAZ!

Obejrzyj BEZPŁATNY webinar online!

Nagranie możesz odtworzyć w dowolnym momencie

 

Webinar odbył się dnia 21.09.22

JAK SEMANTYKA I SŁOWA POTRAFIĄ ZMIENIĆ LUDZKIE ŻYCIE?

 

Prowadzi: KATARZYNA RAABE

 

Ekspertka od relacji i wspierania kontaktu w obszarach edukacyjnych i społecznych, właścicielka firmy Made In Empathy. Specjalistka od empatii dedykowanej budowaniu kompetencji osobistych. Jedyny w Polsce licencjonowany trener programu radzenia sobie z lękiem – „Feel The Fear… And Do It Anyway®”.

 

Od 30 lat pracuje w kontakcie z ludźmi. Jest oligofrenopedagogiem, brainologiem, trenerem komunikacji empatycznej, coachem w duchu empatii. Łączy wiedzę i doświadczenie z obszarów edukacyjnych, naukowych i duchowych, by holistyczne wspierać człowieka w drodze do dobrostanu.

 

Na kursach, warsztatach, spotkaniach “1 na 1” bada potencjał, wspiera mocne strony i uczy, jak nabierać lekkości w życiu, by odnajdywać środek własnej duszy.

JAK WSPIERAĆ MŁODZIEŻ - CZYLI CO ROBI BRAINOLOG W SZKOLE?

 

Prowadzi: RENATA WERPACHOWSKA

 

Psycholog, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coach w nurcie empatii, specjalista od włączenia społecznego. O 30 lat pracuje z osobami z autyzmem. Łączy ludzi z ich zasobami.

 

Ukończyła nauczycielskie studia podyplomowe i studia podyplomowe z ”Porozumienie bez przemocy" wg Marschalla B. Rosenberga”, dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, szkolenia dla pracowników bibliotek, liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami dorosłym.

 

Od 1994 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu – zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Od 2012 roku wspiera merytorycznie projekty dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego, włączenia społecznego i zawodowego dorosłych osób z autyzmem. Od 2016 pracuje jako psycholog szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a od 2021 roku przygotowuje osoby ze spektrum autyzmu do roli samorzeczników.

JAK PODNOSIĆ ZASOBY ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ?

 

Prowadzi: MARZENA GROCHOWSKA

 

Trenerka odporności psychicznej, coach kariery, pierwsza w Europie brainolog - ekspertka zarządzania dobrostanem, autorka

i wykładowca kierunku studiów podyplomowych „Brainologia - zarządzanie dobrostanem” w WSAiB w Gdyni.

 

Współtwórczyni aplikacji Happy2Go i książki "GPS Szczęścia", mentorka kobiecych biznesów, partnerka Brain Awareness Week z Nowego Jorku w zakresie promocji wiedzy o mózgu, a także Duńskiego Instytutu Technologicznego w zakresie AI do poprawy kondycji mózgu.

JAK ZADBAĆ O DOBROSTAN PRACOWNIKA?

 

Prowadzi: MONIKA AUGUŚCIK

 

Ekspertka od digitalizacji, trenerka biznesu. Od 26 lat pracuje w bankowości, specjalizuje się we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań digital w banku, współtworzy nowy model pracy w metodzie Agile.

 

Jest ekspertką ds. szkoleń z zakresu nowych technologii, pomaga odnaleźć się w przestrzeniach cyfrowych pracownikom sieci sprzedaży i klientom banku. Współtworzy projekty wspierające rozwój kobiet i pomaga budować ich dobrostan.

 

Wprowadza udogodnienia, które pomagają klientom z niepełnosprawnościami korzystać z usług bankowych. Absolwentka WSZiB w Poznaniu, Akademii SET i WSAiB w Gdyni na kierunku brainologia.

JAK SAMOAKCEPTACJA WPŁYWA NA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ?

 

Prowadzi: KATARZYNA ZAJĄCZKOWSKA

 

Trenerka rozwoju kompetencji przyszłości, certyfikowana trenerka myślenia krytycznego; nauczycielka, metodyczka, autorka publikacji; brainolog - ekspertka zarządzania dobrostanem, właścicielka TRK – szkolenia.

 

Tworzy programy szkoleniowe, wspiera ludzi i organizacje w rozwoju kompetencji przyszłości i budowaniu dobrostanu.

Z edukacją związana od ponad 20 lat.

Wyślij zapytanie

Brainologia Zarządzanie Dobrostanem

Obejrzyj BEZPŁATNY webinar online!

Nagranie możesz odtworzyć w dowolnym momencie

CHCĘ OGLĄDAĆ TERAZ!

EDUKACJA / BIZNES / TY!

BRAINOLOGY DAY

PO CO nam dobrostan i jak go budować?

JAK HEJT ZABIERA LUDZIOM DOBROSTAN

godz. 18:30 / 13.03.2023r.

 

Prowadzi: MARZENA GROCHOWSKA

 

Prezeska Europejskiego Instytutu Brainologii, Trenerka odporności psychicznej, coach kariery, pierwsza w Europie brainolog - ekspertka zarządzania dobrostanem, autorkai wykładowca kierunku studiów podyplomowych „Brainologia - zarządzanie dobrostanem” w WSAiB w Gdyni.

TedX Speaker, 

 

Współtwórczyni aplikacji Happy2Go i książki "GPS Szczęścia", mentorka kobiecych biznesów, partnerka Brain Awareness Week z Nowego Jorku w zakresie promocji wiedzy o mózgu, a także Duńskiego Instytutu Technologicznego w zakresie AI do poprawy kondycji mózgu.

Jak czerpać z dobrostanu w przestrzeni edukacyjnej, życiu zawodowym i osobistym?

 

Dobrostan to wymysł czy może konieczność dzisiejszych czasów?

Jak budować zasoby psychiczne w dynamicznie zmieniającym się świecie, który wymusza na nas stwarzanie określonych kompetencji przyszłości?

 

Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w jednym miejscu!

Zapraszamy do obejrzenia materiału z BRAINOLOGY DAY 2023, gdzie brainolodzy - eksperci zarządzania dobrostanem, absolwenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, wskazali kluczowe obszary

i konkretne rozwiązania dotyczące dobrostanu jednostki, przestrzeni edukacyjnej i organizacji.

 

 

Sprawdź zagadnienia, które poruszamy w tym webinarze:

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

EUROPEJSKI INSTYTUT BRAINOLOGII, ul. Miła 3D lok. 2, 81-549 Gdynia, NIP: 5862389412, REGON: 524490866, adres e-mail: info@brainologia.pl, tel. kontaktowy: +48 721 262 626

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Regulamin usług >>

 

 

Projekt i realizacja: Plutowski.pl