Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Brainologia Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Otrzymaj bezpłatny audyt

Popularyzujemy naukową i sprawdzoną wiedzę o działaniu mózgu w sferze biznesowej oraz osobistej

info@brainologia.pl

+48 721 26 26 26

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Zasady rekrutacji

Organizacja i forma zaliczenia

Wykładowcy

Ramowy program studiów

Korzyści dla absolwentów

Informacje ogólne

Na skróty:

Zasady rekrutacji

Organizacja i forma zaliczenia

Wykładowcy

Ramowy program studiów

Korzyści dla absolwentów

Informacje ogólne

Praca z misją

Szkoła trenera

Poznaj szczegóły >>

Baza

brainologów

Poznaj szczegóły >>

Kurs

HappyBrain

Poznaj szczegóły >>

Sprawdź również:

4.

Warunki przyjęcia

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

 

 

5.

Rezerwacja miejsca

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza online) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

6.

Zasady uruchomienia kierunku

 

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat otrzyma decyzję o uruchomieniu kierunku poprzez wiadomość

e-mail.

1.

Wypełnij formularz online >>

 

 

2.

Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

 

Dane do przelewu:

 

Bank Pocztowy S.A. o. Gdańsk

71 1320 1120 2451 1344 2000 0001

(w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów)

 

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

 

 

3.

Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

 

 kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

 

 kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

 

 dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

Organizacja studiów

 

Studia podyplomowe z Brainologii obejmują 200 godzin dydaktycznych, co odpowiada 10 zjazdom w roku akademickim. Realizowane są w soboty / niedziele w godzinach od 09:00 do 17:30. Studia realizowane są w trybie online i trwają dwa semestry.

 

Forma zaliczenia

 

Na zakończenie studiów słuchacze staną przed wyzwaniem, jakim będzie stworzenie multifunkcyjnej gry planszowej, która będzie praktyczną reprezentacją wiedzy zdobytej

w trakcie studiów. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Płatności

 

3800 zł / 1 semestr

Możliwość podziału na 9 rat. Gwarancja stałego czesnego!

dr Wojciech Glac

Neurobiolog, adiunkt na Wydziale Biologii, Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Badacz, dydaktyk, pomysłodawca i organizator Dni Mózgu, popularyzator nauki. Stworzył grę planszową o nazwie „Infekcja”, w której można obronić organizm zakażony koronawirusem.

mgr Marzena Grochowska

Trener, coach, superwizor PTWP, facylitator DISC, specjalista ds. Bezpieczeństwa

 

Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu LAB, Noble Manhattan Coaching Polska, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Mentor biznesów kobiecych, pomysłodawca projektu Szminki/Ploty/Papiloty, Vice Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu.

dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka

Doradca i specjalista w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim

 

Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są systemy motywowania materialnego, przeobrażenia cywilizacyjne nowej gospodarki w zakresie kapitału ludzkiego, funkcja personalna w obszarze zarządzania organizacjami sportowymi i komunikacja społeczna.

Czego nauczysz się podczas studiów podyplomowych

z Brainologii w WSAiB?

 

 skuteczniejszego zarządzania zasobami,

 umiejętnego kreowania polityki dobrostanu,

 podnoszenia QL (quality of life) i zasobów poznawczych,

 tworzenia szczęśliwych miejsc pracy,

 budowania odporności psychicznej,

 świadomego kształtowania czynników, które wpływają na kreatywność i sprawczość,

 większego zaangażowania w pracę,

 

Dodatkowo lepiej zrozumiesz, dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób w konkretnych sytuacjach.

 

 

Brainologia w przełożeniu na życie i biznes

 

Brainologia to dziedzina wiedzy oparta na naukowych dowodach zarządzania dobrostanem mózgu. Brainologia czerpie między innymi z takich nauk jak: ekonomia behawioralna, neurobiologia, fizjologia, socjologia, medycyna, neuropsychologia, marketing, psychologia, zarządzanie, anatomia czy biologia.

 

Jej celem jest gromadzenie, weryfikowanie i propagowanie tego, co sprzyja, a co szkodzi ludziom w zakresie funkcjonowania ich psychiki. Dodatkowo poszerza świadomość w sferze rozwoju, korzystaniu z nowych narzędzi dedykowanych neuroprzywództwu, kreowaniu dobrostanu w życiu osobistym i zawodowym.

 

Brainologia to kompleksowe przygotowanie do lepszego wykorzystywania swoich możliwości. Pozwala uzyskać niezbędną wiedzę na temat mózgu i sposobów jego funkcjonowania, przełożyć ją na samorozwój, a finalnie – na rozwój całej organizacji.

 

 

Dla kogo studia?

 

 dla pracowników działów HR

 dla nauczycieli

 dla menadżerów

 dla trenerów i coach'ów

 dla każdego, kto interesuje się wiedzą o dobrostanie mózgu

Wybierz kierunek brainologia, jeśli chcesz:

 

 wykorzystać najnowszą wiedzę, by kreować dobrostan w życiu i biznesie

 

 zadbać o swój dobrostan i cieszyć się pozytywnym nastawieniem do życia i pracy

 

 zrozumieć potrzeby swoje i swoich klientów, by lepiej rozwijać swój biznes!

 

 

Wykorzystaj potęgę swojego mózgu!

 

Nakieruj się na sukces i podążaj za nim przy pomocy własnego GPS szczęścia. Pracuj nad odpornością psychiczną i rozwojem własnych kompetencji, dzięki czemu stworzysz wymarzony zespół, z którym wspólnie odniesiesz zamierzone cele.

 

Studia podyplomowe na kierunku brainologia to propozycja dla osób zainteresowanych szeroko pojętym rozwojem – zarówno własnym, jak i pracowników. To oferta stworzona

z myślą o managerach, kadrze kierowniczej, pracownikach HR, edukatorach, trenerach biznesu, coachach i wszystkich zainteresowanych neurodydaktyką oraz samorozwojem

w gronie profesjonalistów.

 

 

Naucz swój mózg się uczyć!

 

Pokaż mu, jak być szczęśliwym i wprowadź w życie rady od najlepszych.

Podążaj odkrytą dzięki brainologii drogą, kierunek: dobrostan!

Studia podyplomowe w trybie online

Brainologia - Zarządzanie Dobrostanem

 

Brainologia to dziedzina wiedzy skupiona na zarządzaniu dobrostanem mózgu. Dzięki niej lepiej poznasz swoje zasoby i nauczysz się skuteczniej wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu.

 Samodyscyplinę i konsekwencję w działaniu

 

 Dobre, wspierające nawyki i szybszą akceptację zmian

 

Wiedzę, jak w pełni korzystać z zasobów pewności siebie

 Umiejętność działania pod presją czasu

i licznych wymagań

 

 Lepsze zarządzanie emocjami

(również w biznesie)

 

Umiejętność wzbudzenia w sobie zaangażowania i podniesienia wydajności swojej lub zespołu

To właśnie odporność psychiczna powoduje, że spośród wielu utalentowanych specjalistów sukcesy odnoszą tylko niektórzy, ci, którzy są gotowi sprostać najtrudniejszym wymaganiom.

Te kluczowe umiejętności, które nieraz są bardziej w cenie niż talent czy inteligencja, bada test MTQ48.

 

W ramach studiów podyplomowych Brainologia – Zarządzanie Dobrostanem – dostęp do testu MTQ48 uzyskasz za darmo!

 

 

Zapisz się na studia i stań się ekspertem od dobrostanu już teraz!

Wiemy, jak obudzić potencjał Twojego mózgu. Nauczymy Cię sprawnego korzystania

z talentów Twoich pracowników. Zobacz, w jaki sposób posiądziesz umiejętność sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w Twoim zespole.

Wiedza, doświadczenia i inteligencja to za mało,

by osiągnąć sukces w biznesie.

 

Wiele osób posiada te same kompetencje, podobną wiedzę i zdolności, ale tylko nieliczni osiągną swój cel i poczują smak sukcesu. O sukcesie jednostki i organizacji decydują unikatowe kompetencje osobiste pracowników, które pozwalają im efektywnie funkcjonować nawet w trudnych warunkach, pod dużą presją.

 

Nasze studia podyplomowe pozwolą Ci dostrzec te kompetencje i pracować nad nimi,

a także nauczą zwiększyć Twój poziom odporności psychicznej.

 

 

Co daje większa odporność psychiczna?

Studia podyplomowe

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

EUROPEJSKI INSTYTUT BRAINOLOGII, ul. Miła 3D lok. 2, 81-549 Gdynia, NIP: 5862389412, REGON: 524490866, adres e-mail: info@brainologia.pl, tel. kontaktowy: +48 721 262 626

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Regulamin usług >>

 

 

Projekt i realizacja: Plutowski.pl