Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Brainologia Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Otrzymaj bezpłatny audyt

Popularyzujemy naukową i sprawdzoną wiedzę o działaniu mózgu w sferze biznesowej oraz osobistej

info@brainologia.pl

+48 721 26 26 26

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Ewa Załupska

 

Trener, Coach, Konsultant, Wice Prezes EIB, właścicielka marki KROK

 

Trener i mentor biznesu, który ma w swoim portfolio warsztaty dla ponad 10000 uczestników. Certyfikowany praktyk Luminy Learning. Wice Prezes Europejskiego Instytutu Brainologii. Na sali szkoleniowej pracuje od 2007 roku. Specjalizuje się w szkoleniach, coachingu, konsultacjach i mentoringu dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, liderów zespołów.

 

Projektuje programy rozwojowe dostosowane do potrzeb indywidualnych uczestników szkoleń oraz całych firm, z takich zakresów, jak rozwój kompetencji biznesowych i zarządzania, m.in. budowanie zespołu, komunikacja, wystąpienia publiczne, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie i projekcie, usprawnianie organizacji i procesów wewnątrz niej. Dostrzega potencjał ludzi i organizacji i potrafi go rozwijać.

Ewa Olszak - Dyk

 

Trener Biznesu, Konsultant HR, Wice Prezes EIB, właścicielka marki Tallento (Certyfikowana Instytucja Szkoleniowa ISO 9001:2015, NC-3266)

 

Od 2010 roku Trener Biznesu, wspierający kadrę kierowniczą globalnych firm w obszarze kompetencji menedżerskich, komunikacji, umiejętności interpersonalnych, HR. Wice Prezes Europejskiego Instytutu Brainologii. Certyfikowany praktyk Luminy Learning. Twórca strategii personalnych w dużych organizacjach i mentor przy ich realizacji, m.in. podczas wdrażania programów rozwoju talentów czy ścieżek karier.

 

Doświadczony asesor z przeprowadzonymi ponad 300 sesjami Assessment i Development Center oraz propagator dobrostanu w organizacji. Dziś pracę trenera, konsultanta HR łączy z pracą wykładowcy akademickiego oraz rolą kierownika agencji rekrutacyjnej, specjalizującej się w doborze pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz w procesach rekrutacji w branży IT.

Imię i nazwisko:

Adres e-mail*:

Numer telefonu*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Zgłoszenie zostało wysłane - dziękujemy

Wypełnij proszę wymagane pola

Jeśli jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w Szkole Trenera, wyślij do nas swoje zgłoszenie. Powrócimy do Ciebie z wiadomością zwrotną w ciągu 48 godzin (dni robocze) - poinformujemy Cię o najbliższych terminach oraz o szczegółach szkolenia.

Wypełnij zgłoszenie

Warunki techniczne

Opiekun merytoryczny

Korzyści dla absolwenta

Przebieg kursu

Informacje o kursie

Na skróty:

Wypełnij zgłoszenie

Partnerzy merytoryczni

Warunki techniczne

Opiekun merytoryczny

Korzyści dla absolwenta

Przebieg kursu

Informacje o kursie

Cena i czas trwania kursu:

 

Grupa: 6500 zł netto (50h zegarowych)

Istnienie możliwość dofinansowania kursu ze środków unijnych (możliwość zapisu na Szkołę Trenera przez Bazę Usług Rozwojowych).

System pracy - tryb grupowy (2 miesiące)

 

online: zjazd weekendowy (co drugi weekend) + 3 razy po 1h, raz w tygodniu

Marzena Grochowska - pierwszy w Polsce brainolog - ekspert dobrostanu

 

 właścicielka marki Neurony Do Roboty (RIS 2.22/00081/2023)

 

 Kierownik Studiów Podyplomowych Brainologia - zarządzanie dobrostanem WSAIB w Gdyni

 

Trener biznesu, dobrostanu i odporności psychicznej

 

Coach kariery - akredytacja IIC&M

 

Facylitator DISC D3

 

Mentorka kobiecych biznesów - współpraca z DP

 

Praktyk Lumina Learning

 

Autorka licznych programów rozwojowych

 

Współautorka książki "GPS Szczęścia"

 

Wolontariuszka Fundacji Hospicyjnej i Fundacji Pomoc

III. Po kursie uczestnik reprezentuje:

 

a) postawę świadomego kształtowania własnych zachowań

 

b) postawę świadomego wpływania na zachowania innych

 

c) postawę wspierającą profilaktykę zdrowia mentalnego

 

d) ambasadorstwo brainologii i zdrowych nawyków wzmacniających dobrostan jednostki

II. Uczestnik zdobędzie wiedzę:

 

a) czym jest brainologia i jak ją wykorzystać w życiu oraz w środowisku pracy

 

b) jak kształtować dobrostan w oparciu

o biologię swojego organizmu

i uwarunkowania psychologiczno-społeczne

 

c) w jakich źródłach szukać naukowo potwierdzonej wiedzy na temat dobrostanu

 

d) jak pracować zwalidowanymi narzędziami z klientem, w celu diagnozy i projektowania równowagi dobrostanu

I. Po odbyciu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

a) diagnozować dobrostan przy użyciu badania TOP360 i pakietu narzędzi DOBROstan

 

b) projektować działania kształtujące dobrostan

 

c) wzmacniać dobrostan za pomocą poznanych metod i technik

Moduł III: Narzędzia diagnostyczne

(2 dni, po 6h)

 

 TOP 360 - charakterystyka narzędzia i analiza raportu – licencja.

 

 Viacharacter 24 - siły sygnaturowe - wykorzystanie narzędzia.

 

 Lumina Learning - narzędzie badania potencjału i możliwość wykorzystania budowaniu dobrostanu i odporności psychicznej.

 

Moduł IV: Metodologia pracy

(1 dzień, 6 h)

 

 Metodologia pracy trenera dobrostanu.

 

 Bezpiecznie doświadczenia uczestnika.

 

 Dobrostanowe praktyki szkoleń stacjonarnych i zdalnych. Higiena pracy trenera dobrostanu.

 

 Budowanie programu i scenariusza własnego szkolenia.

 

 

Moduł V: Etiudy trenerskie

(1 dzień, 6 h)

 

 Zaliczenie: przygotowanie etiud indywidualnych, ich prezentacja i feedback.

 

 

Master Mind

(3 x 1h)

 

 Godzinne spotkania podsumowujące, odbywające się w tygodniu po weekendowym zjeździe.

Moduł I: Dobrostan

(2 dni, po 8h)

 

 Podstawy neurofizjologii i neuroanatomii układu nerwowego człowieka. Rola neuroplastyczności w nabywaniu i kształceniu nowych umiejętności.

 

 Koncepcja i modele dobrostanu wg M. Seligmana, wg J. Czapskiego.

 

 Ontogeneza człowieka i rola matryc rozwojowych w życiu jednostki, w oparciu o dostępną wiedzę socjologiczną.

 

 Autorski model budowy dobrostanu jednostki MBD - zestaw narzędzi.

 

 Promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Rola feedbacku i cykl życia zespołu w budowanie dobrostanu.

 

 Projektowanie usprawnień dobrostanowych.

 

Moduł II: Odporność psychiczna

(1 dzień, 8h)

 

 Zjawisko, definicje i składowe odporności psychicznej.

 

 Koncepcja teorii poliwagalnej w budowaniu neurobiologicznego poczucia bezpieczeństwa.

 

 Koncepcja nawyku i model budowy nowego wzorca neuronalnego.

 

 Rola badań diagnostycznych w szacowaniu zasobów odporności psychicznej i rezyliencji.

Kurs trenera dobrostanu i odporności psychicznej to trening umiejętności dla uczestników legitymujących się wykształceniem trenerskim (popartym certyfikatem). Zakłada on wyposażenie absolwenta w zestaw narzędzi i wiedzy z zakresu neuronauk. Przygotowuje go do pracy w zawodzie trenera dobrostanu i odporności psychicznej.

Założenia programowe zakładają:

 

 merytoryczne przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania człowieka, w aspekcie biopsychospołecznym i duchowym, w celu budowania dobrostanu jednostki

 

 przygotowanie słuchacza do uzyskania licencji w zakresie badania odporności psychicznej i diagnozy dobrostanu człowieka

Pierwszy w Polsce

Kurs kształcący trenerów dobrostanu i odporności psychicznej

 

#Wiedza #Akredytacja #Dobrostan #Narzędzia

#Odporność Psychiczna #Praktyka

Baza

brainologów

Poznaj szczegóły >>

Brainologia

Studia online

Poznaj szczegóły >>

Kurs

HappyBrain

Poznaj szczegóły >>

Sprawdź również:

Szkoła trenera

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

EUROPEJSKI INSTYTUT BRAINOLOGII, ul. Miła 3D lok. 2, 81-549 Gdynia, NIP: 5862389412, REGON: 524490866, adres e-mail: info@brainologia.pl, tel. kontaktowy: +48 721 262 626

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Regulamin usług >>

 

 

Projekt i realizacja: Plutowski.pl