Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Brainologia Zarządzanie Dobrostanem

Wyślij zapytanie

Otrzymaj bezpłatny audyt

Popularyzujemy naukową i sprawdzoną wiedzę o działaniu mózgu w sferze biznesowej oraz osobistej

info@brainologia.pl

+48 721 26 26 26

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

Imię i nazwisko:

Adres e-mail*:

Numer telefonu*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Zgłoszenie zostało wysłane - dziękujemy

Wypełnij proszę wymagane pola

Jeśli jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w Szkole Trenera, wyślij do nas swoje zgłoszenie. Powrócimy do Ciebie z wiadomością zwrotną w ciągu 48 godzin (dni robocze) - poinformujemy Cię o najbliższych terminach oraz o szczegółach szkolenia.

Wypełnij zgłoszenie

Warunki techniczne

Opiekun merytoryczny

Korzyści dla absolwenta

Przebieg kursu

Informacje o kursie

Na skróty:

Wypełnij zgłoszenie

Warunki techniczne

Opiekun merytoryczny

Korzyści dla absolwenta

Przebieg kursu

Informacje o kursie

Cena i czas trwania kursu:

 

Grupa: 5000 zł brutto (64h zegarowe)

System pracy - tryb grupowy (2 miesiące)

 

stacjonarnie: 4x16h (zjazd weekendowy)

online: 4x16h (zjazd weekendowy)

Marzena Grochowska - pierwszy w Polsce brainolog - ekspert dobrostanu

 

 Kierownik Studiów Podyplomowych Brainologia - zarządzanie dobrostanem WSAIB w Gdyni

 

Trener biznesu i odporności psychicznej MTQ

 

Coach kariery - akredytacja IIC&M

 

Facylitator DISC D3

 

Mentorka kobiecych biznesów - współpraca z DP

 

Facylitator DISC D3

 

Autorka licznych programów rozwojowych

 

Współautorka książki "GPS Szczęścia"

​​​​​​​

​​​​​​​ Wolontariuszka Fundacji Hospicyjnej i Fundacji Pomoc

III. Po kursie uczestnik reprezentuje:

 

a) postawę świadomego kształtowania własnych zachowań

 

b) postawę świadomego wpływania na zachowania innych

 

c) postawę wspierającą profilaktykę zdrowia mentalnego

 

d) ambasadorstwo brainologii i zdrowych nawyków wzmacniających dobrostan jednostki

II. Uczestnik zdobędzie wiedzę:

 

a) czym jest brainologia i jak ją wykorzystać w życiu oraz w środowisku pracy

 

b) jak kształtować dobrostan w oparciu

o biologię swojego organizmu

i uwarunkowania psychologiczno-społeczne

 

c) w jakich źródłach szukać naukowo potwierdzonej wiedzy na temat dobrostanu

 

d) jak pracować zwalidowanymi narzędziami z klientem, w celu diagnozy i projektowania równowagi dobrostanu

I. Po odbyciu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

a) diagnozować dobrostan przy użyciu badania MTQ48 i pakietu narzędzi DOBROstan

 

b) projektować działania kształtujące dobrostan

 

c) wzmacniać dobrostan za pomocą poznanych metod i technik

Moduł 3

 

 Zjawisko i składowe odporności psychicznej

 

 Koncepcja nawyku i model budowy nowego wzorca neuronalnego

 

 Rola badania MTQ w szacowaniu zasobów odporności psychicznej i rezyliencji

 

 Obrona licencji MTQ

 

 Wdrażanie zdrowych zachowań w oparciu o zaprojektowaną ścieżkę rozwoju

 

 Promocja zdrowia psychicznego

w środowisku pracy

 

Moduł 4

 

 Praktyczny trening umiejętności

 

 Superwizje trenerskie 

 

 Praca dyplomowa – obrona

Moduł 1

 

 Metodologia pracy trenera

 

 Kodeks etyki zawodowej

 

Moduł 2

 

 Podstawy neurofizjologii i neuroanatomii układu nerwowego człowieka

 

 Rola neuroplastyczności w nabywaniu

i kształceniu nowych umiejętności

 

 Koncepcja dobrostanu wg M. Seligmana, wg J. Czapskiego

 

 Rola matryc rozwojowych i ontogenezy

w życiu jednostki, w oparciu o dostępną wiedzę socjologiczną

 

 Koncepcja teorii poliwagalnej w budowaniu neurobiologicznego poczucia bezpieczeństwa

 

 Model budowy dobrostanu jednostki - zestaw diagnostyczny

 

 Obrona licencji MBD

Kurs trenera dobrostanu i odporności psychicznej to trening umiejętności dla uczestników legitymujących się wykształceniem trenerskim (popartym certyfikatem). Zakłada on wyposażenie absolwenta w zestaw narzędzi i wiedzy z zakresu neuronauk. Przygotowuje go do pracy w zawodzie trenera dobrostanu i odporności psychicznej.

Założenia programowe zakładają:

 

 merytoryczne przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania człowieka, w aspekcie biopsychospołecznym i duchowym, w celu budowania dobrostanu jednostki

 

 przygotowanie słuchacza do uzyskania licencji w zakresie badania odporności psychicznej i diagnozy dobrostanu człowieka

Pierwszy w Polsce

Kurs kształcący trenerów dobrostanu i odporności psychicznej

 

#Wiedza #Akredytacja #Dobrostan #Narzędzia

#Odporność Psychiczna #Praktyka

Baza

brainologów

Poznaj szczegóły >>

Brainologia

Studia online

Poznaj szczegóły >>

Kurs

HappyBrain

Poznaj szczegóły >>

Sprawdź również:

Szkoła trenera

Brainologia

Zarządzanie Dobrostanem

EUROPEJSKI INSTYTUT BRAINOLOGII, ul. Miła 3D lok. 2, 81-549 Gdynia, NIP: 5862389412, REGON: 524490866, adres e-mail: info@brainologia.pl, tel. kontaktowy: +48 721 262 626

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Regulamin usług >>

 

 

Projekt i realizacja: Plutowski.pl